Ertan Beder

Öğretmen & Fatih İlkokulu Müdürü

Henüz Hayal Etmediklerimiz

Kurum içi ve kurum dışı çalışmalarda yer almaktayım. Kurum içi çalışmalar MEB ders çeşitliliğini nasıl artırabiliriz ( masal dersi, oyun dersi, oyuncak tasarım dersi, dikiş ve el sanatları dersi, enstrüman ve ses dersi...)

Kurum dışı çalışmalar (Üniversite işbirlikleri: Ege üniversitesi

STK ve Özel Sektör Kurum işbirlikleri: Kurşun Kalem Egitim Vakfı, Öğretmen Kulübü, Kızılay, Zirve Dağcılık, İzmir Kürek Kulübü, Decathlon, vb.

Farklı eğitim kurumlarına hazırlanan etkinliklerde 20.000 öğrenci ve 1437 öğretmen misafir edildi.